top of page

Sveriges häftigaste djur!

Sveriges bebyggda mark står för endast 3 procent av den totala landytan. 69 procent består av skogsmark och resten är alltså jordbruksmark, berg, myrar och gräsbevuxen mark. Där finns det även ett liv bortom våra vildaste fantasier, där en ständig kamp om att överleva är prio ett varje dag för våra svenska djur. Vi börjar med med det häftigaste djuret enligt mig som är Lodjuret.


1. Lodjuret

Lodjur - Lo - kattdjur
Bildkälla: Photo by Federico Di Dio photography on Unsplash

Det finns ungefär 1100 Lodjur spritt över hela Sverige, det är även av den största arten av alla lodjur i världen. Lodjur är ensamma varelser som markerar sitt revir med urin för att hålla borta andra lodjur. Ett lovdjurs hemområde varierar mellan 3 och 7 kvadratmil och trivs bäst i bergig och brant terräng. Lovdjur är inte så skygga som folk tror, utan kan ofta röra sig nära bebodda områden eftersom det ofta är där lodjuret hittar sitt byte. Det gör dom dock om natten då du ligger och sover. Lodjuret är en köttätare och jagar sitt byte genom att smyga sig på. de attackerar på ca 30 m avstånd men ger oftast upp efter 100 m om det inte fått tag i bytet. Kosten består oftast av rådjur, renar, harar, tjäder och varierar lite beroende på säsong och tillgång.


2. Älg

Älg - Moose

En vuxen Älg vägen mellan 300-800 kg och kan mätas upp till 230 cm i markhöjd. Älgarna är likt lodjuren oftast ensamma, förutom kring parningstiden då de samlas för att slåss om älghonorna. Älgen väger ca 8-15 kg vid födseln och lägger på sig 1,5 kg om dagen det första månaderna och kan springa i 6o km/h. Älgen tappar även sina horn varje vinter, och det växer ungefär 2 cm om dagen. Människan, älgjakten och trafiken är älgens största fiende, men det kan faktiskt leva upp till 25 år. Det sägs att det en gång var en älg som simmade från Sverige till Danmark, och det skulle faktiskt kunna vara sant eftersom de är väldigt bra simmare. Älgen är en växtätare och kosten består mestadels av löv och kvistar från Lövträd/barrträd.


3. Tornuggla

Tornuggla
Bildkälla: BIld av Lubos Houska från Pixabay

Tornugglan är rödlistad och bedöms vara akut hotad i Sverige, och för störst chans att se den så måste du åka till Gotland. Kampanjer har startats för att återuppbygga boplatser åt tornugglan och man tror på en positiv trend uppåt de kommande åren. Tornugglan klarar inte av de kalla vintrarna och är därför mest vanliga i södra Sverige. Man har märkt att de söker sig till framförallt ladugårdar där dem kan få lite värme under vintern. Födan utgörs enligt en skånsk undersökning främst av gnagare (åkersork), näbbmöss och fåglar. Tornugglan är som de flesta ugglor nattaktiv men aktiverar sig ofta en stund före skymning. Ser man den på dagtid så är det oftast för att den letar efter ett nytt boende.4.Järv

Järv - wolverine
Bildkälla: BIld av Andrea Bohl från Pixabay

Järven är en köttätare som väger mellan 9-25 kilo i vuxen ålder och har en livslängd på 5-13 år i vilt tillstånd. Järven trivs bra i svår och oåtkomlig terräng i fjällkedjan men hittas även i skogsområden numera. Med sina stora tassar så tar den sig lätt fram på vintern och kan därför lättare få tag i sitt byte. På sommaren äter den oftast kadaver från renar som har dödats av andra roddjur exempelvis, lodjuret. 2020 beräknades det finnas ungefär 687 st järvar ute i det vilda och den vill oftast vara för sig själv. Järven är Europas största mårddjur och påminner om en liten björn.


5. Fjällräv

Fjällräv
Bildkälla: BIld av David Mark från Pixabay

Fjällräven är fridlyst och är ett av Sveriges mest hotade däggdjur. Du hittar den på tundra och kalfjäll, och i Sverige och Norge fanns det ungefär 350 st 2019 som varierar lite efter gnagartillgången. Fjällrävens föda består av lämmel, smågnagare, grodor, ägg och kadaver men är inte så kräsen. Man har dock sätt att den föredrar lämmel, och under bra lämmelår som är vart 3-4:de år så förökar sig fjällräven som bäst. Fjällräven är väl anpassad till det arktiska klimatet bland annat genom hårbeklädda trampdynor och en varm isolerande päls. De har en livslängd på ungefär 5-8 år och väger mellan 2,5-5 kg.


6. Björn

Björn - Brunbjörn
Bildkälla: Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash

Björnen är Sveriges största rovdjur och det finns ungefär 2900 st i Sverige. Björnen går i ide på sena hösten och sover igenom hela vintern. Björnen föder sina ungar i idet och när mamman försöker sova så leker barnen. För att klara av den långa vintern så äter björnen massor av myror, blåbär och lingon. Björnen är rädd för människor och de få gånger björnen attackerar oss är oftast då björnhonan försvarar sina ungar. Björnen blir också lätt retad av hundar och kan då gå till attack. För ungefär 10 tusen år sedan fanns det även isbjörn i Sverige, men när inlandsisen försvann så försvann även isbjörnen härifrån. De flesta björnarna bor i Gävleborg, Dalarna, Jätmtland, Västerbotten och Norrbottens län. Björnmamman lär sina barn att klättra i träd för att skydda sig mot rovdjur och björnhannar, vilket betyder att björnen är väldigt bra på att klättra i träd.


7. Varg

Varg - Wolf
Bildkälla: Foto av Steve från Pexels

Vargen är ett av få stora rovdjur som är socialt och lever i flock, och 2019/2020 fanns det ungefär 365 vargar i Sverige. En vargflock är oftast 5-10 st och består av en hane, en hona och deras ungar. Normalt är vargen väldigt rädda för människor och håller sig långt borta. Senaste gången en människa blev dödad av en vild varg i Sverige var 1821. Den omtalade vargen dödade under en 4 månadersperiod 12 människor innan den skadades och sköts. De flesta vargarna som finns i Sverige är lika nära släkt som helsyskon. Det beror på att det är bara 7 vargar som har kommit ner från finsk/ryska populationen, som lyckas para sig och fått ungar i Sverige. Vargen är hundens närmaste släkting och vissa forskare anser att det till och med är samma art. Namnet Ulf kommer från vargen/ulv och det döpte man barnen till för att det skulle bli lika starka som vargen. Vargen kan vandra mer en 5 mil på en dag och deras kost består av allt från Älg till Hare.


8.Havsörn

Havsörn
Bildkälla: Foto av zoosnow från Pexels

Havsörnen kan bli upp till 2,5 m mellan vingspetsarna medans kroppen kan bli 1 m lång. Fisk är den vanligaste födan men as och änder står också på menyn. Havsörnen är en suverän segelflygare och kan flyga upp till ett par tusen meters höjd. De blir i snitt ungefär 15 år gamla men kan även i vissa fall leva ändå upp till 40 års ålder. Örnboet kan väga hundratals kilo och byggs oftast längst uppe på gamla tallar.9. Håkäring/ Greenland shark

Håkäringen sägs kunna bli upp till 400 år gammal och lever på mörka och kalla djup på havets botten. En Svensk kille fick upp denna på kroken när han djuphavsfiskade ute på Skagerrak, som är Sveriges saltaste havsområde. Han fick då också rekordet för att ha fångat Sveriges längsta fisk på 335 cm. Håkäringen kallas även för Greenland shark och simmar ofta lugnt fram längs havets botten. Håkäringen har ofta ett parasitiskt djur som sitter fast på deras ögon, vilket gör att det tillslut blir blinda. Men som alla hajar så har den med hjälp av sitt lukt och elektriska sinne inga problem att hitta sitt byte.10. Dovhjort

Dovhjort - Hjort
Bildkälla: BIld av Lubos Houska från Pixabay

Dovhjorten kan väga upp till 140 kg och har väldigt stora horn i jämförelse med sin kroppsstorlek. Den vanliga hjorten är som den här lite brun med vita prickar, sen har det kommit andra varianter med tiden av fångenskap och avel. Något som utmärker dovhjorten är deras löparstil. Dovhjorten studsar fram med raka ben, vilket kan vara för att varna sina flockmedlemmar att fara har upptäckts. Samtidigt får dem en bra överblick över terrängen och visar lodjuret att den är ett starkt och livskraftigt djur. Dovhjorten hittar man främst i södra Sverige med omväxlande bland och lövskog. Dovhjorten har 4 magar och är en så kallad idisslare vilket betyder att den stöter upp halvtuggad mat igen för att tuggas ner ytterligare.
Förutom hemsidan finns vi också på Instagram och Facebook där vi även har Facebookgrupper där du kan dela tips och hitta likasinnade hemesterfantaster i din närhet. Det finns totalt 22 grupper, en för hela Sverige och en för respektive region.

Comments


bottom of page