top of page

Allemansrätten

Allemansrätten är fantastisk och är nästan helt unik för Sverige. Den ger oss friheten att vistas ute i naturen, men den kommer också med en hel del skyldigheter. I det stora hela bygger allemansrätten på sunt förnuft. Vad får vi och vad bör vi inte göra ute i naturen?
När vi pratar om allemansrätten tänker vi oftast på rätten att övernatta i naturen, att vi får sätta upp ett tält mer eller mindre varsomhelst. Men allemansrätten är mer än så, det ger dig rätten att promenera i skogen, plocka bär, svamp och blommor. Helt enkelt bara vistas i naturen oavsett vad. Det är svårt att tänka sig ett Sverige där vi inte kan plocka en bukett blommor till midsommar, eller att någons kantarellställe inte är hemligt. Eftersom du ändå inte får plocka dom utan att be om lov.Skyldigheter

Allemansrätten ger oss stora friheter, men den kommer också med en hel del skyldigheter. Den mest självklara, men också där vi brister mest är att inte skräpa ner, tag med ditt skräp oavsett var du är. Allemansrätten säger att vi får röra oss fritt i naturen, men vi ska inte störa naturen. Tänk på att inte skada skogsplanteringar eller andra grödor. Stör inte heller de som bor och lever där, både djur och människor. Vandra inte in i någons trädgård och förhindra inte markägarens verksamhet. Om du skulle vilja gå in i en betesmark, stör inte djuren, och se till att du inte skadar stängslet.

När det kommer till det vilda djurlivet är djuren extra känsliga mellan 1 mars och 20 augusti. Eftersom det är då djuren får sina ungar, då kan det vara bra att ha extra uppsikt. Speciellt om du har en hund.


Man kan säga att allemansrätten bygger på sunt förnuft, vad vi bör och inte bör göra i naturen kan skilja sig åt. Beroende på var i landet du befinner dig och vilken årstid det är.

Du kan läsa mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida, klicka här.


Allemansrättens historia

Begreppet allemansrätten kom till på 40-talet i samband med en fritidsutredning. Men friheten att röra sig fritt i naturen funnits betydligt längre än så. Syftet var att ge befolkningen i tätorterna större möjlighet att komma ut i naturen. Allemansrätten finns i Sveriges grundlag sedan 1944.Vill du få inspiration och ta del av exklusiva erbjudanden direkt i mejlkorgen? Bli medlem på Hemsterguiden.Comments


bottom of page